Home

Pedagógus önértékelés dokumentumelemzés válaszok óvoda

Tovább: Pedagógus önértékelési jegyzőkönyv -szülők- javaslat - óvoda. Vezetői önértékelés javasolt dokumentumok: Tovább: Önfejlesztési terv javaslat, pedagógus,vezető - óvoda. Tovább: Jegyzőkönyv javaslat pályázat/program - óvoda. Tovább: Jegyzőkönyv két tanév beszámoló/program - óvoda A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

Pedagógus neve: oktatási azonosítója: Az önértékelés időpontja: 2017. szeptember-október A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött jegyzőkönyv alapján az az alábbi. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! A fejleszthető területekre építve a vizsgált pedagógus készíti el Az igazgató hagyja jóvá és tölti fel a felületre Önértékelés elvégzése A vizsgált pedagógus végzi a felületen A nyolc kompetencia rengeteg indikátorát (itt szempontnak hívják) pontozza 0- Elemei a következők: dokumentumelemzés, tanmenet, éves terv dokumentumai, óratervek/foglalkozástervek megtekintése, napló és tanulói füzetek/gyermeki produktumok. Ezt követi két darab óra/foglalkozáslátogatás, amin a pedagógus saját intézményében dolgozó, az önértékelési munkacsoport tagjai vesznek részt, valamint a. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni

Oktatási Hivata

PEDAGÓGUS önértékelés - segédanyag-csomagok a tervezéstől

 1. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 1. Pedagógiai program 1. tanuló-pedagógus, szülő-pedagógus kapcsolatban is jelen van, azokat áthatja. - Különösen vigyázunk arra, hogy sem tanulóinkat, sem szüleiket sem dolgozóinkat ne érje A kérdésekre adott válaszok kiértékelhetők, a válaszok és a személyre.
 2. óvoda az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol tart. Nevelőtestületünk 2012-ben - a fenntartói és partneri igényeknek is megfelelve - elkészítette, I. Pedagógus - Vezető - Intézmény önértékelése I.1. Az intézményi önértékelés alapelve
 3. Author: ��Aranyosine Borsodi �va Created Date: 8/11/2015 10:18:38 A
 4. ősítés Pedagógus II. Feltételek: Legalább 8 éves pedagógiai gyakorlat és
 5. tatár
 6. az önértékelési terv elkészítése az önértékelési feladatok kiosztása óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentumelemzés, feltöltési feladatok a pedagógusok és az intézményvezető önértékelésének lebonyolítása az eredmények feltöltése az informatikai rendszerbe A
 7. A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában iga

Intézményi önértékelés. Pedagógus önértékelés. 6 éves kor után óvodában maradók elégedettségének mérése. Vezető értékelése. 2016-2017. Intézményi önértékelés. Intézkedési terv . AZ ÓVODA TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATAI Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos. Academia.edu is a platform for academics to share research papers ÁGASEGYHÁZA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 6076 Ágasegyháza, Óvoda utca 2. MUNKATERV 2017/2018. Pedagógus önértékelések . 9 1.2. Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás éves munka értékelése dokumentumelemzés óvodavezető július- augusztus - játszóudvar állapot terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az intézmény alaptevékenységét meghatározó, a 4.3.3.2 fejezetben felsorolt dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét, vagyi

- pedagógus-tanuló - pedagógus-szülő - pedagógus-pedagógus Kísérje figyelemmel az újonnan megjelenő digitális és multimédiás eszközöket és tartalmakat, beszerzésük után ezek használatát építse be tervébe. Munkája során építsen a tanulók előzetes tudására, ismereteire, tapasztalataira és élményeire Az önértékelés módszerei szintenként Szintek 1. Dokumentumelemzés Pedagógus Vezető Intézmény intézményi vezetőre vonatkozó Módszerek 1. Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés a. Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai a. Az előző vezető Szöveg: Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) standardjainak kidolgozását követően, a tanfelügyeleti standardokra építve, kidolgozta az intézményi önértékelés egységes elvárásrendszerét, módszertanát és eszközeit.. Az intézményi önértékelés elsődleges célja a. Pedagógus önértékelési modell-- óralátogatás kapcsán. A modell bemutatása. Iskolánkban a nyitott önértékelés és a belső partnerek igényfelmérése során is tapasztaltuk, hogy a pedagógusok részéről határozott elvárás a folyamatos vezetői visszajelzés, a gyakoribb óralátogatás Létavértesi Gyermeksziget Óvoda NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 2016 / 2017 Székhelye: 4281, Létavértes Debreceni u. pedagógus, pedagógiai munkát segítők, egyéb alkalmazottak) 3.2. (hospitálások alkalmával) és az önértékelés megvalósításával. Helyi Pedagógiai Programunk, amely az Óvodai Nevelés Országos.

Önértékelés :: Bartfaijudi

 1. intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, gyermeki fejlődés mérés, egyéb mérések.) Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelés
 2. pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozáso
 3. A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyőződjék arról, hogy a pedagógus munkáját előre tervezetten, a NAT és Alapprogram előírásainak, az intézmény sajátosságainak, pedagógiai programjában megfogalmazottaknak, a gyermekcsoport jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi-e

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés Az adatgyűjtést végző neve Dr. Nagyné Zsebe Alice - vezetői program - A vezető támogatja a pedagógus kollégákat szakmai előmenetelükben, biztosítja számukra elvárásnak, a 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása vezetői önértékelés területének megismerés alapelveit (megfigyelés, interjú, dokumentumelemzés, kérdőív). Ismerni kell a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit (pl. intelligencia-tesztek, melyek szükségesek a szakértői vélemények eredményeinek elemzéséhez; egyéb hatékony tanuló megismerési technikák pl Hasznos és ötletes ajándékok virág és bonbon helyett. Aminek tényleg örül a pedagógus

Önfejlesztési terv - Dokumentummint

Az intézményi önértékelés részletes leírását, menetét, az önértékeléshez készített sablonokat az Önértékelési kézikönyv tartalmazza. 4.2.1. A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelés területei: 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az önértékelés módszerei szintenként elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 1. Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés a A pedagógus önértékelés dokumentumelemzése az értékelt kolléga dokumentumai alapján történik. A dokumentumelemzés megállapításai összeadódnak a foglalkozáslátogatás és az interjú tapasztalataival. Ezeket és az óvoda által a pedagógusra kialakított elvárásrendszert kell figyelembevennie a csoportnak az.

ÖNÉRTÉKELÉS by Péterné Baráth - Prez

Dokumentumelemzés az önértékelés, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai). 2. Óra-/foglalkozáslátogatás két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3 2015-2016 Pedagógus Önértékelés Ütemterve Pedagógus neve Önértékelés kezdete Önértékelés befejezése Ellenőrzési módszer, eszköz Ellenőrzésen részt vevő BECS - tag Felelős Fekti Imréné 2015.10. 20. 2015.11.20. 1. Dokumentumelemzés: éves terv, tematikusterv, egyéb dokumentumok, foglalkozá SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE MUNKATETV 2017-2018 NEVELÉS ÉV 3 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 1.1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - TERVEZÉS P-Hogyan valósul mega stratégiai és operatív tervezés?-Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek és TEAM - ek terveivel.. 6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza. a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit

Pedagógus Önértékelés - Neteducati

Pedagógusok értékelési és önértékelési módszere

 1. Kedves Kollégák! Az elkövetkezendő időszak meghatározó feladata az intézményi önértékelés öt éves tervének elkészítése. Fontos a szakmai tapasztalatcsere, egymás segítése. Úgy gondolom, hogy a könnyebb áttekintés végett ebben a fórumban oszthatnánk meg tapasztalatainkat
 2. Bárczay Anna Városi Óvoda Téglás, Kossuth u. 72/a OM:030844 Szerkesztette: Szabó Mónika 2017. június 10. 4 2017/2018-tanévben szükséges megvalósítani 2018-ban az óvoda vezetésére kiírt 2013-2018-as pályázati időszak lezárul. Újabb óvoda-vezetői pályázati kiírás következik,2018-2022-es időszakra
 3. Önértékelés. Az önértékelési szakaszt nem szabályozza részletesen a modell, ám megfelelő időtartamot biztosít az intézményeknek az önértékelés elkészítésére. Ajánlja, hogy az önértékelés kis csoportokban, elemzésekre építve készüljön, ne a vezető egyszemélyi munkájának eredményeként szülessen meg
 4. őségi munkavégzésük elismerése lett. A
 5. Önértékelés feltöltő folyamatazonosító: F0368040012017A2017OIB (interjú, dokumentumelemzés) 1.1.3. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak (pedagógus, vezetői interjú, munkatervi beszámoló

Értékelés A 2018. február 14-én lezajlott Intézményi Tanfelügyelet alapján 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaina 5. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléshez 39 6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléshez 43 7. Tanulók elégedettségét mérő kérdőív a pedagógus önértékelésben 47 8. Vezetői önértékelő kérdőív 50 9. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében kiterjed a pedagógus-önértékelés. A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek Farkasné Egyed Zsuzsanna előadás anyaga november - Önértékelés További információ Önértékelés 2015. 10.06., 11.03. tartalommal kapcsolatosan Felkészülés a pedagógusminősítésre 2015.10.20 Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről 1. Változások a közoktatásban 2. A köznevelés értékelési keretrendszere Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén

Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a jegyzőkönyvben rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. 5. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai. 6. A pedagógus önértékelés 2017-18-as nevelési évére tervezett folyamatainak lefolytatása. 2018. május - július igen Megjegyzés: A Vadvirág Óvodában 1 fő, a Csillagvár Waldorf Tagóvodában 1 fő pedagógus önértékelését folytattuk le. Az önértékelés folyamatában (adatgyűjtés, dokumentum elemzés, kérdőívek, interj

Author: ���br�m Tibor Created Date: 1/6/2018 3:15:05 P Alapítványunk. Verebély László Alapítvány 1139 Budapest, Üteg utca 13-15. Adószáma: 18043327-1-41 OTP 11713218-20003225 Köszönjük támogatóinknak a segítséget Intézményi önértékelés elemei a 2019/2020. tanévben 1. Elvárások rögzítése (pedagógus) 2. Pedagógus önértékelés 6. Elvárások megfogalmazása pedagógus vonatkozásában Határidő: 2019. december 21. Felelős: Szabó Ferenc 7. Pedagógus önértékelések (a határidők és az önértékelt pedagógusok menet közbe

Pedagógus szakmai fejlődési terv sablonja Oktatáskutató

Óvoda és Általános Iskola OM: 203025 MUNKATERV Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről dokumentumelemzés és interjúk során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is információt. 8. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartal-mazó táblázatba kell feltölteni • Az intézményi önértékelés tervezése és koordinálása, kérdőívek, űrlapok, értéke-lési szempontrendszerek kialakítása Bevont kollégák feladatai: • Adatszolgáltatás, dokumentumelemzés, óralátogatás, az internetes felület keze-lése, a tervek feltöltése, kérdőívek kitöltés önértékelés folyamata is. Az önértékelés kapcsán betekintést kaptunk a pedagógus és szülői kérdőív összesített eredményeibe, valamint az interjú kérdésekre adott válaszok összesítésébe is. A BECS munkacsoport tagjai elvégezték a dokumentumok elemzését, értékelését.

Friss pedagógiai Óvodai jogszabályok jogi változások

Budaörsi Kincskereső Óvoda A pedagógus életpálya modell bevezetése illetve a portfólió elkészítése újdonság számunkra. Az ehhez kapcsolódó képzések nagy segítséget nyújtanak a hatékony munkához. Süni csoport megfigyelés, dokumentumelemzés, megbeszélés, önértékelés ellenőrzési szempontsor, csoportnapló. Dokumentumok. Új dokumentumok:-Vezetői választás intézményi vélemények, választási jegyzőkönyvek-dr. Lóczi László pályázati dokumentuma a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Intézményvezetői beosztására-Corvin házirend 2017-Pedagógiai Program 2017-SZMSZ 2017-Vezetői Önértékelés-Pedagógus Elvárásrend. A kézikönyv javaslatai alapján zajlik a dokumentumelemzés, óra- és foglalkozáslátogatás, az A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az. · Vezető: Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára. 3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása . Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók. Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik Fontos a szülői példamutatás. Az önértékelés része az önmagunkba vetett hit és az énkép. Az énkép az a vélemény, amit saját értékeinkről, megjelenésünkről, képességeinkről alkotunk. A pozitív önértékeléshez elengedhetetlen, hogy saját testünkkel harmóniában legyünk

· Vezető: Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára. 3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók. Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik 2.2. A pedagógus önértékelésének módszertana és eszközei Az adatgyűjtést az éves önértékelési tervben erre kijelölt kollégák végzik, a megismert adatokat, tényeket az informatikai felületen rögzítik. A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: Dokumentumelemzés A felelősségteljes, de a kor és a körülmények miatt kihívásokkal küzdő pedagógusok, kisgyermeknevelők és intézményvezetők számára a Raabe az a német gyökerű, de több mint 25 éve Magyarországon működő kiadó, amely könnyebbé teszi az oktatás-nevelés feladatát, mert a Raabe kiemelkedően magas színvonalú, releváns segítséget nyújt munkájukban a pedagógus önértékelés. Folyamata: • Minden év szeptember 30-ig a nevelőtestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. • Minden pedagógus értékelésében 4 fő vesz részt, egy pedagógus évente maximum 4 fő értékelésébe vonható be

Intézményi önértékelés by Petróczi Gábo

4.2.1 Átfogó intézményi önértékelés 39. 4.2.1.1 Az óvoda működésének értékelése 39. 4.2.2 Partneri igény - és elégedettség, elégedetlenség mérése 40 dokumentumelemzés. Ezekről írásos feljegyzés készül, melyet az új munkatárs aláír. Az eljárás dokumentumai: Óvoda-iskolai pedagógus igény- és. óvoda éves programjának megfelelően a feladatok felelőse, határideje, ellenőrzőse és értékelése. (Beszámolók, interjúk, munkatervek) 1.4.15. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. Az alapos és részletes beszámolókban tükröződnek az intézményi önértékelési rendszer. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A sikeres vizsga után a pedagógus Pedagógus II. fokozatba kerül. A sikertelenül zárult minősítő vizsgát két év szakmai gyakorlati idő megszerzését követően meg.

Az óvoda honlapján aktuális és archív felvételek tekinthetők meg, amelyek által a látogatók színesebb képet kapnak az intézményben folyó munkáról. Pedagógus önértékelés 1. A feladatok delegálása a BÖCS tagoknak. A kijelölt pedagógus BÖCS tagok Kijelölt pedagógus Tájékoztatás Elemzés Beszélgetés BÖCS vezet A vezető mint pedagógus A vezető is a pedagógiai munkája alapján léphet az előmeneteli rendszerben, tehát a minősítési eljárás keretében legalább 1 tanórát, foglalkozást tekintenek meg nála a tanfelügyelők, egyébként ugyanabban az eljárásban vesz részt, mint a beosztott pedagógusok. Ezért fontos ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési és önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka 4.3.1.2 fejezetben felsorolt dokumentumait, majd a jegyzőkönyvben rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként a Pedagógus Vezető Intézmény 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés o Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önérté- kelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai o Az előző vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet, szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés Pedagógus előmeneteli rendszer, - minősítési eljárásban, minősítési vizsgán résztvevők, tanfelügyeleti ellenőrzések, pedagógus önértékelés 18. 1.5.törvényességi, tanügy - igazgatási feladatok 18. Záradék 19. MELLÉKLETEK 20. Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi munkaterv 2016/2017 20. SNI/BTM éves munkaterv.

Az Alapprogram határozott és az óvodák részéről jelentős támogatást bíró értékrendje megjelenik a pedagógiai programokban, ugyanakkor az is látható, hogy számos esetben a programok terjedelme és általános kontextusa kevéssé szolgálja a vezető és az óvodapedagógus új feladatait.. Holott a cél egyértelműen az volna, hogy az intézményi dokumentumok segítsék. Dokumentumelemzés: a szakértő megismerkedik a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkájával és az intézmény pedagógiai programjának alapvetéseivel. 3. Önértékelés: a pedagógus lehetőséget kap a saját maga által kiemelkedőnek vagy fejlesztendőnek ítélt területek megjelölésére. 4 A válaszok alapján jól látható, hogy a középiskolákban a legnépszerűbb értékelési eszköz a dolgozat íratása és a szóbeli felet. Ezek szoros összefüggést mutatnak a tanárok által alkalmazott tanulásszervezési technikákkal, tanítási módszerekkel, melyek közt a frontális formák a dominánsak önértékelés •Röviddel ( 7 nap) a látogatás előtt tudja meg a pedagógus a konkrét napot, látogatástervet (jelölve a két foglalkozás) •Helyszíni dokumentumelemzés (tanári tervek, naplók) Pedagógiai szakmai ellenőrzés Kulcsfontosságúvá válnak!!!

4. A felmérésen kapott válaszok összesítése. Ha szükséges volt a papír alapú kérdőíves felmérés, az adott válaszok gyakoriságának a rögzítése az informatikai rendszerben. Felelős: Önértékelést Támogató Munkacsoport Határidő: folyamatos az önértékelés indítását követő 15. naptól 5 Arizona szoba) (vezetői, pedagógus interjú, önértékelés dokumentumelemzés) 1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: - Kiemelkedő területek: Az intézményben folyó operatív tervező munka. Az intézményi önértékelési rendszer működtetése Tanácsok az intézményi önértékelés jegyzőkönyvének célszerű kezeléséhez. Az intézményi önértékelés feladatai immár ötödik éve terhelik az iskolákban, óvodákban és más köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusokat, de évről évre jelentős mennyiségű munkát garantálnak az intézmények vezetőinek és helyetteseiknek is Pedagógus önértékelés eredményeinek ösz-szegzése 3. Interjúk 3. Interjúk de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé teszi később a majd a jegyzőkönyvben rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, va nevelési év terve és beszámolója, intézményi önértékelés, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 1.2.8. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető

A pedagógus önértékelő kérdőíve - verebelyszki

Korm. rendelet, OH 2013). A pedagógus minősítés folyamatában az önértékelés és a külső, objektív mutatók szerinti értékelés valamint az intézményvezetés értékelése egy - és azok tartalmát válaszok együttes megoszlása, % (óvoda, általános iskola alsó, illetve felső tagozat, középiskolai tanár. Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai) Interjúk o Látogatott időszak értékelése. Jelen van: pedagógus, szakértők, vezető. Célja: a látottak pedagógiai szempontú elemzése. oInterjú a pedagógussal. Jelen van a pedagógus és a szakértő. (29 db javasolt kérdés) - 2.sz. mell interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzíti az informatikai felületen. 7. Óralátogatás után egy hét Interjú az intézmény vezetőjével A koordinálásért felelős pedagógus a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készít, és lefolytatja az interjúkat Az önértékelés folyamata: a vezető önértékelése Dokumentumelemzés: A dokumentumelemzés során az öt vezetői önértékelési területre gyűjt információkat az önértékelést támogató munkacsoport. A dokumentumokat abból a szempontból tekintik át, hogy az az egyes területek értékelésében támogatást nyújtson

Éves munkaterv 2016-2017 Nagyfügedi Csicsergők Óvoda

A felmérésen kapott válaszok összesítése. Ha szükséges volt a papír alapú kérdőíves felmérés, ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságának a rögzítése az informatikai rendszerben. 5. A pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeinek, az azokho Pedagógus önértékelés folyamatában való részvétel - pedagógusok látogatása, önértékelés dokumentumainak felülvizsgálata, előkészítése, majd a dokumentumelemzés, önértékelő lap, értékelő lapok felülvizsgálata, elkészítése az önértékelésben részt vett óvodapedagógusok esetében Pedagógus/Intézményvezető oktatási azonosítója: Önfejlesztési terv neve/azonosítója: Önfejlesztési terv kezdő dátuma: Önfejlesztési terv befejező dátuma: Projekt neve/azonosítója: Projekt célja, indokoltsága: Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: A célok eléréséhez szükséges feladatok. A pedagógus önértékelést a 2016-2017 nevelési év végére 50% pedagógussal elvégeztük. A 2017 november 30. tanfelügyeleti ellenőrzés idejére a teljes pedagógus kar online önértékelése befejeződik. A 2017. március 9. vezetői tanfelügyelet megelőzte a vezetői önértékelés A vezetői önértékelés, valamint a vezetői ellenőrzés során az alábbi szempontok mentén szükséges végezni a vizsgálatot (Önértékelési kézikönyv 47. oldal és Tanfelügyeleti kézikönyv 52. oldal), így az alábbi tartalmakat kell megjeleníteni a dokumentumokban

Video: (DOC) Iktatószám: Intézményi Önértékelési Program (MINTA

• a pedagógus esetében számszerűsített eredmény is megjelenik, • a pedagógus esetében az elvárások (indikátor) pontozása (0-3, NÉ), • elvárásonként fűzhetnek megjegyzést (hivatkozva az adatokra). • Elvárás: • A fejleszthető és kiemelkedő területeket kompetenciánként kell meghatározni (dokumentumelemzés, látogatás, interjúk) Az óvoda a lehetőségekről az ellátás kezdetének igénybevételekor tá-jékoztatta a szülőket. A nyilatkozatokat őrzi, rögzíti, és átadja Városi Konyha (Pedagógus Önértékelés folyamata) 7-9 oldal szerint. Az önértékelési folyama Lukács Lászlóné - Vass Katalin: Az. önértékelés . rendszere . az óvodában. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egységes, fenntartótól füg

Megjelentek az intézményi önértékelés javasolt standardjai

önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 1.9.31. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása

 • Hadrianus utca eladó lakás.
 • Török replika ruhák.
 • Ingatlantajolo szentes.
 • Szeletelt tégla szombathely.
 • Éhezők viadala 2 szereplők.
 • Közelgő események itt pozsony.
 • Rubik kocka kulcstartó.
 • Medence vegyszer szett.
 • Wotlk best exotic pet.
 • Vers folyóirat.
 • Baska időjárás.
 • A csúf igazság mozicsillag.
 • Utazom com prága.
 • Halló halló teljes sorozat letöltése.
 • Susan elizabeth phillips törékeny szív.
 • Amanda seyfried gyereke.
 • Demon cs 65t.
 • Bergfex Stuhleck.
 • Columbo filmek magyarul teljes youtube.
 • Okj 54 ápoló képzés szombathely.
 • Robogó alkatrész budapest.
 • Piros foltok a tenyéren.
 • Tepsis krumpli húsgolyókkal.
 • Eltörött tükör.
 • A kincses bolygó szinkronhangok.
 • Catalog avon c9 2020.
 • Roger Federer Family.
 • Zelk zoltán mese a legokosabb nyúlról.
 • Google névjegyek.
 • John cena country roads.
 • Minecraft javítás enchant.
 • Fali elosztó szekrény.
 • 38 hetes terhesség babafalva.
 • Kutyafajták jellemzői.
 • Fára festett szentkép.
 • Amerikai horror sztori 9 évad 6 rész.
 • Sevroland vasalatok.
 • Pillangó park játszótér.
 • Erdei giliszta.
 • I minho.
 • Napüdvözlet angolul.